+420 774 729 225 info@naturfor.eu

Střešní konstrukce

Stvět co nejšetrněji vzhledem ke zdrojům

Zakázková výroba dřevěných střešních konstrukcí

Krovy a dřevěné konstrukce tvoří nosnou část střechy, která nese střešní plášť a přenáší na ni veškeré zatížení včetně větru a sněhu. Proto musí být konstrukce krovu navržená a vyrobená tak, aby byla schopná odolat tomuto zatížení. Na krovy se ve většině případů používá řezivo do 24% vlhkosti, které se v případě pohledových částí krovu hobluje a frézuje.

Nachystaná konstrukce se impregnuje certifikovanou bezbarvou impregnací, která se fixuje na dřevní hmotu a případné moknutí nezpůsobuje ztrátu účinnosti ochrany. V případě pohledové konstrukce je možno řezivo nahradit suchým lepeným profilem KVH. Tento materiál nepodléhá velkým objemovým změnám, KVH má 8-10% vlhkosti a nemá ideální podmínky k růstu hub a výskytu dřevokazného hmyzu, a proto se nemusí impregnovat.

Nejzásadnější je kotvení celé konstrukce. To znamená kotvení pozednice do věnců pomocí závitových tyčí na chemickou maltu, kotvení krokví do vaznic pomocí vrutů, kotvení kleštin do krokví pomocí závitových tyčí. A spousta dalších detailů. Ke krovům a dřevěným konstrukcím vyhotovujeme statické výpočty, které přesně určí, jak by měl krov a dřevěná konstrukce vypadat, jak bude nadimenzovaná a kotvená.

Realizujeme a dodáváme řezané i vazníkové krovy nové na novostavbách i stávajících domech včetně 3D projekce jakýchkoli tvarů a rozměrů, s veškerými doplňky např. profilované záhlaví trámů, ozdobné výplně štítových krokví, vikýře, komínové výměny.

Dřevo si impregnujeme máčením, přípravkem Bochemit QB ProF hnědý.

Dále realizujeme i opravy krovů, tyto se provádí zejména na starých historických objektech s výměnou napadeného dřeva a částečným zachováním původní konstrukce. Tato práce je speciFcká a vyžaduje zkušenosti v provádění těchto oprav, které nemá každý tesař. Před samotnou výměnou se provede průzkum krovu, který z 90% odhalí defekty konstrukce. Z tohoto průzkumu a zaměření se zhotoví správa a výkres napadených částí na výměnu. Ve většině případů se jedná o napadení dřevěné konstrukce hnilobou nebo plísní v důsledku
dlouhodobého zatékání. Těmto nákladným opravám se dá předejít preventivními prohlídkami, které zavčas odstraní místa, kde zatéká a tím zabrání i následné nákladné opravě.

V případě zájmu o realizaci Vám vyhotovíme cenovou nabídku na základě předložené projektové dokumentace, popřípadě na základě prohlídky se zaměřením stavby a návrhem prováděcího řešení. Zajistíme provedení statických výpočtů autorizovaným inženýrem dle platných norem ČSN a EU, stejně tak i zpracování projektové dokumentace.

Výroba dřevěné konstrukce

Tesařský provoz

Výroba a montáž dřevěných konstrukcí a dřevostaveb.

Výroba dřevěné konstrukce

Vazníky

Výroba prefabrikovaných nosných prvků s kovovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny. Skládání vazníkových konstrukcí s pomocí laserové projekce (SL Laser).

Výroba dřevěné konstrukce

Dvojkotoučová pila

Dvojkotoučová pila, úhlová pila EasyCut 828 Plus od firmy Mitec.

Naše služby

Nabízíme poradenství při přípravě projektové dokumentace (konstrukční návrh, výrobní dokumentaci včetně montážního postupu).

Připravíme cenovou nabídku realizace Vašeho projektu.

Nabídka řeziva – řezané x hoblované vs lepené (KVH, Duo-Trio, BSH) x CNC výroby x impregnace x jiné požadavky zadavatele. Nabídku můžeme doplnit také o dopravu a montáž (je-li požadována).

Moderní vzhled

Materiál

Zajišťujeme materiál pro všechny typy zakázek.
Investor si může dodat i vlastní materiál, u kterého zajistíme CNC obrobení.

Doprava

U všech zakázek zajistíme dopravu do místa určení, případně Vám naložíme materiál na zajištěnou dopravu.

Montáž

Zajišťujeme s pomocí smluvních partnerů.

Střešní konstrukce

Střešní konstrukce krov

Krov

Krov je nosná konstrukce střechy. Účelem krovu je přenášení zatížení od vlastní tíhy, skladby střešního pláště (záklop, laťování, izolační vrstvy, střešní krytina), sněhu, větru a případných dalších užitných zatížení, do svislých nosných konstrukcí stavby.

Střešní konstrukce vazníky

Vazníky

Vazník má předem stanovené technické a ekonomické parametry a splňuje veškeré bezpečnostní a stavební normy. Střešní konstrukce z dřevěných příhradových vazníků jsou vhodné pro všechny typy rodinných domů. Obzvláště výhodné je použití vazníkové konstrukce u bungalovů, kde vazníková konstrukce nese střešní plášť a zároveň sádrokartonový podhled. Vazníkové konstrukce lze použít i pro domy s obytným podkrovím, v široké míře se uplatňují u střešních nástaveb rodinných nebo bytových domů či při revitalizaci panelových domů.

Vazníkové konstrukce

Spojte se s námi

Rádi vám zodpovíme jakékoliv otázky týkající se naich slueb a moné spolupráce. V pípadzájmu se nás prosím nezdráhejte kontaktovat.

Sídlo společnosti

Prostední 2240, 760 01 Zlín

Výroba

Lhota u Vsetína .p. 266, 755 02 Lhota u Vsetína

Telefon

+420 774 729 225

Kontaktní formulář

Nová pole