+420 774 729 225 info@naturfor.eu

CLT cross laminated timber

Masivní dřevěvé panely

Co je to CLT
(cross laminated timber)

Masivní dřevěné CLT panely se vyrábí z vysušených smrkových lamel skládaných do vrstev, jednotlivé vrstvy jsou k sobě otočeny o 90 ̊.

Počet vrstev může být různý a určuje konečnou tloušťku panelu.

Dřevo je sušeno na vlhkost cca 12 +-2%, to zajišťuje vysokou stabilitu komponentů a zabraňuje tvorbě trhlin.

Ekologická polyuretanová lepidla (podíl lepidla na produktu činí méně než 1%), podle evropských norem schválena pro zhotovení nosných dřevěných stavebních dílů pro interiér i exteriér.

Vzhledem k technologii sušení a lepení vykazují tvarovou stálost i při změnách vlhkosti.

CLT panely budou vyráběny v rozměrech do 3,4 × 10,00 m a budou k dispozici v různých tloušťkách v závislosti na statických požadavcích. Dřevo je stavebním materiálem budoucnosti, jeho využití ve stavebnictví nabývá neustále na významu.

Stavět co nejšetrněji vzhledem k energii a ke zdrojům surovin je v zájmu nás všech. Dřeva je všude dost – je to přírodní a zdravý materiál, kterého nepřetržitě dorůstá.

Přednosti a výhody CLT panelů
Masivní dřevěné panely

CLT panel je ekologický stavební materiál budoucnosti. Oproti běžným stavebním materiálům má řadu výhod:
• pozitivní bilance CO2
• ekologická a trvale udržitelná stavební technologie
• nižší hmotnost oproti betonu a cihlám
• výborné izolační vlastnosti
• vynikající protipožární vlastnosti
• krátká doba výstavby, snadná montáž a vysoká míra prefabrikace
• špičkové statické vlastnosti
• suchá výstavba
• konstrukce odolná vůči zemětřesení
• až o 10% více obytné plochy
• příjemné a zdravé klima v místnostech

Použití CLT panelů skýtá téměř neomezené možnosti, co se týče stavebního konceptu, stylu a architektury a je absolutně kompatibilní s ostatními stavebními materiály.

CLT panely jsou vhodné pro vnější i vnitřní stěny, pro stropy i střechy. Jednotlivé segmenty se dodávají přesně opracované dle projektové dokumentace na míru a expedují se nákladním vozidlem přímo na staveniště, kde jsou osazeny dle výrobní dokumentace pro stavbu.

Typy CLT panelů
CLT panel 90 mm 120 mm 150 mm
Počet vrstev 3 3 5
Skladba vrstev 30/30/30 mm 40/40/40 mm 30/30/30/30/30 mm
Rozměr panelu 3400/5000 mm 3400/5000 mm 3400/5000 mm
Hmotnost panelu 842 kg 1020 kg 1275 kg
Typy CLT panelů

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p. (VVUD)

Zkoušky dle příslušných norem:

  • Rozměry, podle EN 1309-1 s ohledem na EN 16351
  • Smyk kolmo k rovině – krycí vrstvy rovnoběžně s rozpětím, podle EN 789 a dle EN 16351 příloha D s ohledem na EN 14080 příloha D
  • Ohyb kolmo k rovině – krycí vrstvy rovnoběžně s rozpětím, podle EN 408+A1 s ohledem na EN 789
  • Ohyb kolmo k rovině – krycí vrstvy kolmé na rozpětí, podle EN 408+A1 s ohledem na EN 789
  • Ohyb v rovině (bok), podle EN 408+A1 s ohledem na EN 789
  • Smyk kolmo k rovině – krycí vrstvy rovnoběžně s rozpětím, podle EN 789 a dle EN 16351 příloha D s ohledem na EN 14080 příloha D
  • Smyk v rovině (bok), podle EN 789 a dle EN 16351 příloha D s ohledem na EN 14080 příloha D
  • Vlhkost, podle EN 13183-1
  • Delaminace, podle EN 14080 příloha C (metoda B) s ohledem na EN 16351 příloha C
  • Únik formaldehydu, podle EN 717-1
Naše certifikáty

Spojte se s námi

Rádi vám zodpovíme jakékoliv otázky týkající se naich slueb a moné spolupráce. V pípadzájmu se nás prosím nezdráhejte kontaktovat.

Sídlo společnosti

Prostední 2240, 760 01 Zlín

Výroba

Lhota u Vsetína .p. 266, 755 02 Lhota u Vsetína

Telefon

+420 774 729 225

Kontaktní formulář

Nová pole